paranormal.ro

Cifrele intense si numerograma numelui

Cifrele intense si numerograma numelui

https://www.paranormal.ro/wp-content/uploads/2019/04/numerologie1.png

Numărul care apare de cele mai multe ori în interiorul numelui dumneavoastră se numeşte cifra intensă şi arată care sunt dorinţele dumneavoastră ascunse. Uneori este cunoscut şi sub numele de „pasiunea călăuzitoare” sau „pasiunea secretă”. în cazul în care este predominant, este posibil să influenţeze acele caracteristici date de cifra numelui, de cea a vocalelor şi de cea a consoanelor. lată numele unei celebre actriţe de la Hollywood:

MAE 4+1+5 = 10

WEST 5+5+1+3 = 14

Atunci când apar trei sau chiar mai multe, efectul lor va fi difuz şi nu este nevoie să-i acordăm prea multă atenţie.

Acele nume care nu prezintă nici o cifră intensă menţin cu succes echilibrul între numerele existente in structura lor.

ClFRELE INTENSE

1 – Accentuează conştiinţa de sine şi puterea voinţei, iar numele respectiv favorizează fermitatea, originalitatea şi încrederea în propriile forţe. Această cifră adaugă acelor caracteristici conferite de cifra numelui şi talentul de a conduce, ca şi o importantă doză de iniţiativă.

2 – Accentuează sentimentul de înfrăţire cu cei din jur şi încurajează colaborările de orice fel, ca şi o atitudine plină de tact şi de diplomaţie. Caracteristicilor date de cifra numelui această cifră le adaugă capacitatea de a accepta o poziţie secundă, mai degrabâ decât de a prelua conducerea, un simţ al ritmului şi o mare sensibilitate la tot ceea ce experimentează.

3 – Influenţa acestei cifre intensifică veselia şi fericirea în abordarea vieţii în general şi favorizează talentele de amfitrion, sporind creativitatea. Ea adaugă calităţilor conferite de cifra numelui complet arta de a se împăca cu oricine şi ştiinţa colaborării. De asemenea, cifra este favorabilă conversaţiilor „de salon”.

4 – Accentuează atitudinea practică şi conformistă în faţa existenţei, darul de a se adapta cu uşurinţă muncii de detaliu, ca şi perseverenţa de a duce la bun sfârşit lucrurile întreprinse. Caracteristicilor date de cifra numelui li se adaugă încăpăţânarea şi excesul de zel în domeniul profesional.

5 – Intensifică dorinţa de libertate şi de schimbare. Acest număr adaugă nestatomicie, conştientizarea nevoilor sexuale şi capacitatea de a se adapta cu uşurinţă răstumărilor de situaţii. Caracteristicile date de cifra numelui sunt completate de capacitatea de a comunica fără probleme cu cei din jur şi de darul de a-i mobiliza şi motiva pe aceştia.

6 – Intensifică sentimentul responsabilităţii şi nevoia de dreptate. Acest număr favorizează creativitatea, in special folosirea artistică a vocii, dar şi predispune la o tendinţă spre alimentaţie excesivă. Influenţa sa sporeşte aptitudinile pedagogice ale nativilor, iar caracteristicilor oferite de cifra numelui complet li se adaugă simţul armoniei şi al echilibrului.

7 – Accentuează nevoia de singurătate şi încurajează folosirea analizei şi intuiţiei în rezolvarea problemelor. Nativii care au cifra intensă 7 au nevoie de propriile experienţe personale, şi anume să facâ propriile greşeli, pentru a putea învăţa din ele. Le displace să primească indicaţii de la cei din jur. Este foarte probabil să manifeste interes pentru metafizică. Această cifră intensă adaugă un plus de mister cifrei numelui.

8 – Intensifică dezvoltarea unei atitudini foarte eficiente în afaceri şi sporeşte capacitatea de organizare şi cinstea acestor nativi. Persoanele a căror cifră intensă este 8 sunt deosebit de înzestrate pentru tranzacţii financiare, iar preocupările lor includ sportul şi alte activităţi asemănâtoare. Cifra intensă 8 adaugă acelor caracteristici date de cifra numelui forţă şi nevoia de succes.

9 – Influenţa acestei cifre sprijină dezvoltarea unei atitudini miloase şi tolerante faţă de cei din jur. Nativii acestui număr se caracterizează printr-un magnetism emoţional şi printr-o ardoare de-a dreptul dramatică. 9 sporeşte valorile umaniste ale nativilor, şi atracţia pentru călătorii, poveşti de dragoste şi idealism în general. Caracteristicilor oferite de cifra numelui li se adaugă o perspectivă extrem de liberală asupra vieţii.

NUMERELE CARE LIPSESC

Orice număr, de 1 la 9, care nu figurează în numele dumneavoastră reprezintă o calitate care vă lipseşte, iar dacă acest număr nu apare nicăieri altundeva va trebui să cultivaţi în mod conştient calitatea respectivă.

Numerologii care consideră că numele de pe certificatul de naştere are importanţa cea mai mare sunt de părere că numărul care vă lipseşte are implicaţii karmice. Aşadar, acest număr indică o lecţie care trebuie învăţată pe parcursul acestei vieţi, deoarece a fost neglijat sau folosit în mod greşit în precedenta existenţă. Astfel, numărul lipsă devine un număr al karmei.

Fie că veţi crede acest lucru, fie că nu, un număr care nu apare în numele pe care îl folosiţi zilnic indică lipsa unor calităţi. Dacă numărul respectiv nu apare în alt loc – ca, de pildă, în data naşterii, în cifra vocalelor, în cea a consoanelor sau în cea a prenumelui – va trebui să încercaţi să vă cultivaţi calitatea respectivă.

Cifrele 1 şi 9 vor fi prezente în toate numerogramele copiilor născuţi până la data de 31.12.1999, iar cifra 2 în numerogramele celor născuţi începând din 1.01.2000.

Numelui pe care îl vom prezenta în continuare – un nume destul de banal – îi lipsesc numerele 3 şi 7. în cazul în care ele nu apar în altă parte, persoana care poartă acest nume va fi nevoită să depună un efort mai mare decât majoritatea pentru a-şi cultiva aceste calităţi.

JOHN SMITH – 6918  51428

SEMNIFICAŢIA NUMERELOR CARE LIPSESC

1 – Persoanelor respective le lipseşte originalitatea. Au nevoie să înveţe să se impună în faţa celorlalţi, să îşi cultive iniţiativa, dorinţa de a învinge, încrederea în sine, capacitatea de a conduce, ambiţia, puterea de voinţă şi fermitatea.

2 – Persoanelor respective le lipseşte sensibilitatea. Au nevoie să înveţe să coopereze cu ceilalţi, să lucreze în echipă, să respecte instrucţiunile şi să dea dovadă de prietenie, bunâtate şi respect faţâ de sentimentele celor de lângă ei.

3 – Persoanelor respecrive le lipseşte creativitatea. Au nevoie să-şi cultive o perspectivă mai puţin severă asupra vieţii, simţul umorului şi bucuria de a trăi; trebuie să înveţe să fie prietenoase, optimiste şi sociabile şi să îşi folosească din plin imaginaţia.

4 – Persoanelor respective le lipseşte răbdarea. Au nevoie să îşi dezvolte simţul practic, stabilitatea, tenacitatea, atenţia la detaliu, capacitatea de a munci susţinut timp îndelungat, o perspectivă constructivă asupra vieţii şi o anumită doză de autodisciplină.

5 – Persoanelor respective le lipseşte capacitatea de a se adapta rapid situaţiilor noi şi neprevăzute. Au nevoie să îşi dezvolte această calitate, dar şi să înveţe să nu se teamă de progres, să fie deschise noului, să comunice cu cei de lângă ele şi să dea dovadă de entuziasm, să îi motiveze pe cei din jur şi să fie ceva mai cutezătoare.

6 – Persoanelor respective le lipseşte simţul de răspundere. Au nevoie să îşi cultive o viziune mai echilibrată asupra vieţii, să înveţe să aprecieze frumosul şi artele; trebuie să îşi dezvolte atât creativitatea, simţul onoarei şi aptitudinea de a armoniza diversele aspecte divergente ale existenţei, cât şi aptitudinile didactice.

7 – Persoanele respective sunt incapabile să îşi analizeze propriul comportament. In consecinţă, au nevoie să îşi cultive luciditatea spirituală, să înveţe să nu se mai teamă de singurătate, să dobândească încredere în forţele proprii; de asemenea, trebuie să înveţe să se folosească de intuiţie şi de analiza minuţioasă a situaţiilor cu care se confruntă, să înveţe din propriile experienţe, dezvoltându-şi astfel forţa interioară.

8 – Persoanele respective nu sunt înzestrate pentru domeniul fînanciar. De aceea, au nevoie să îşi cultive eficacitatea şi seriozitatea m muncă, talentele organizatorice, dar şi să îşi fixeze obiective realiste, să îi ajute pe cei aflaţi în nevoie şi să îşi dezvolte forţa fizică, să fie independenţi, folosindu-se cu înţelepciune de putere, atunci când o au.

9 – Persoanelor respective le lipseşte generozitatea. Au nevoie să îşi cultive idealuri înalte, porniri umanitare, mila, liberalismul şi toleranţa, să îşi valorifice creativitatea şi să înveţe să nu se teamă de romantism şi de dramatism în viaţă, să înveţe cum să iubească fără să aştepte vreo recompensă.

NUMEROGRAMA NUMELUI

Numerele existente în numele dumneavoastră pot fi folosite în acelaşi fel ca şi cele din data naşterii, şi anume aranjându-le într-un grafic: numerograma numelui. La fel ca şi cea a zilei de naştere, această numerogramă vă arată care sunt punctele dumneavoastră tari sau slabe, aşa cum apar ele în numele pe care îl purtaţi.

Numerele care apar în acest grafic sunt dispuse la fel ca şi cele din numerograma zilei de naştere. Este extrem de interesant să comparăm ambele grafice. Mai ales după anul 2000, multe numerograme ale zilei de naştere vor fî slabe, cu multe numere lipsă, indicând faptul că cei născuţi la începutul unui nou mileniu trebuie să se cultive şi să caute să se dezvolte în mod conştient. în aceste cazuri, o numerogramă bună a numelui va aduce un sprijin suplimentar. Astfel, dezechilibrul pricinuit de numerele care lipsesc din numerograma zilei de naştere va fi, într-o oarecare măsură, eliminat m cazul în care numerele res-pective pot fi găsite în graficul numelui.

Dacă numerograma zilei dumneavoastră de naştere este putemică, prezentând multe numere şi linii, este posibil ca graficul numelui să vă aducă prea multă energie în cazul în care reproduce aceleaşi numere ca şi numerograma zilei de naştere. O astfel de combinaţie nu poate fî considerată „echilibrată”, dar poate genera o personalitate putemică şi carismatică.

In general este mai bine dacă acele numere care lipsesc dm numerograma zilei de naştere se regăsesc în cea a numelui, pentru că acest lucru vă uşurează viaţa.

Mentale Fizice Emoţionale Intuitive
INITIATOARE A E I 0 R Z K
CONTINUATOARE H J N P W B S T X F Q U Y
FINALIZATOARE G L D M    C V

Graficul Temperamentului

Literele fizice indică nevoia nativilor de a acţiona, mai degrabă decât de a sta să mediteze. Atunci când majoritatea literelor unui nume se înscriu în această categorie, acest lucru indicâ o natură energică, o persoană căreia îi place să fte mereu ocupată şi care pune pe planul al doilea sendmentele şi intuiţia, preferând să treacă la fapte decât să mediteze.

Literele emoţionale indică faptul că întotdeauna se va ţine seama de glasul inimii şi de dorinţele personale. Dacă majoritatea literelor se aflâ în această grupă, deciziile pe care purtătorul numelui respectiv le va lua vor fi în mare parte influenţate de ceea ce el îşi doreşte de la viaţă. Aceşti nativi sunt mari iubitori de artă.

Literele intuitive arată că întotdeauna cei în cauză se bazează pe instinct. Nativii respectivi sunt, într-o oarecare măsură, conştienţi de înzestrările lor parapsihice. Numele ale câror litere se înscriu, m marea lor majoritate, m această categorie, favorizeazâ cunoaşterea spiritului. Adeseori aceste persoane viseazâ cu ochii deschişi şi felul în care abordează viaţa pare complet lipsit de simţ practic.

Acea secţiune care conţine majoritatea literelor din numele dumneavoastră va dezvălui felul în care vă exteriorizaţi sau în care luaţi decizii de obicei. Dacă această parte a graficului dumneavoastră conţine mult mai multe litere decât oricare alta, latura temperamentului dumneavoastră care îi corespunde va fi deosebit de puternicâ. Dacă apar diferenţe nesemnificative între cele patru secţiuni, atunci numele şi temperamentul dumneavoastră vor fi bine echilibrate.

Cu ajutorul graficului temperamentului puteţi vedea care tip de carieră este favorizat, in teorie, de numele pe care îl purtaţi. Când majoritatea literelor se aflâ în secţiunea mentală, sunt propice activitaţile cerebrale sau sedentare. Secţiunea fizică favorizează activităţile de natură fizică sau practică.

Exit mobile version