Se incarca...

 

Cifra de tranzit și cea a evenimentelor

https://www.paranormal.ro/wp-content/uploads/2019/04/numerologie1.png

Folosindu-ne de numele dumneavoastră complet, cel scris pe certificatul de naştere, putem face prognoze asupra evenimentelor din viaţa dumneavoastră. Cu toate că pare a fi o practică sau o credinţă bizară, este nefiresc de precisă. In viaţă, sunt multe lucruri pe care nu ni le putem explica şi pe care nici nu le putem demonstra ştiinţiftc – de la intuiţie până la credinţele religioase şi de aceea este uneori necesar să ne păstrăm o atitudine lipsită de prejudecăţi.

Cu ajutorul metodei pe care v-o propunem vă veţi putea examina trecutul, convingându-vă astfel dacă funcţionează in realitate sau nu.

Aveţi nevoie de numele complet, aşa cum apare el pe certificatul de naştere, pentru că, chiar dacă nu îl mai folosiţi sau dacă nu 1-aţi folosi niciodată, acest nume indică punctul dumneavoastră de plecare în viaţă. Redactarea corectă a numelui dumneavoastră se refera atât la orice greşeală de scriere, cât şi la orice cuvinte în plus. Fiecare literă a numelui dumneavoastră vă influenţează viaţa un anumit numar de ani. Aceste litere astfel folosite sunt numite litere de tranzit.

Scrieţi-va numele complet – exact aşa cum apare el pe certificatul de naştere şi aşezaţi deasupra literelor valorile lor numerice. Vom folosi ca exemplu numele lui Arm Rose Smith.

1 5 5 9 6 1 5 1 4 9 2 8
A n n R o s e S m i t h

Fiecare literă vă tranzitează viaţa un număr de ani egal cu valoarea sa numerică. (Astfel, efectul literei A se va face simţit timp de 1 an, deoarece valoarea sa numerică este 1, iar cel al literei N, a cărei valoare numerică este 5, se va face simţit timp de 5 ani.) După tranzitele tuturor literelor din nume, reveniţi la prima literă pentru a repeta acest proces. Fiecare nume este luat în discuţie separat: astfel, Ann, Rose şi Smith vor fi luate în discuţie unul câte unul, şi nu laolaltă – Ann Rose Smith.

Tranzitele încep în ziua în care v-aţi născut. Aşezaţi cifra 0 sub iniţiala fiecărui nume. Influenţa celei de-a doua litere a numelui dumneavoastră începe să se facă simţită după ce s-a scurs perioada de timp corespunzătoare valorii numerice a iniţialei dumneavoastră. Astfel, în exemplul nostm, A, cu valoarea numerică 1, tranzitează m timpul primelor 12 luni de viaţă (1 an), iar influenţa lui N începe o dată cu prima aniversare.

1 5 5 9 6 1 5 1 4 9 2 8
A N N R O S E S M I T H
0 1 6 0 9 15 16 0 1 5 14 16
11 12 17 21 30 36 37 24 25 29 38 40
22 23 28 42 51 57 58 48 49 53 62 64
33 34 39 63 72 78 79 72 73 77 86 88

Dacă studiem cazul lui Ann Rose Smith (care, având 3 nume, va avea întotdeauna 3 litere în tranzit în acelaşi timp) putem observa că litera A, a numelui Ann, i-a influenţat primul an de viaţă, că litera R, a numelui Rose, i-a influenţat primii 9 ani, iar S, a numelui Smith, a acţionat în primul an de viaţă, sau acţionează până când ea se va afla din nou sub influenţa acestei litere, şi anume la 24 de ani.

Dacă dorim să aflăm evenimentele posibile în viaţa ei la vârsta de 18 ani, studiindu-i numele observăm că N, E şi H ar fi în tranzit la acea dată.

Este important să fim foarte atenţi atunci când calculăm tranzitele deoarece, deşi este o operaţie foarte uşoară, in mod frecvent apar greşeli. O singură eroare vă poate strica întreaga prognoză.

Este posibil să întocmiţi un grafic pentru un nume nou, cu condiţia să cunoaşteţi anul exact în care acest nume a fost adoptat. Cu toate acestea, valorile indicate de numele complet care vi s-a dat la naştere rămân valabile. Dacă se armonizează cu cifra destinului, numele sub care sunteţi cunoscut vă poate atenua tranzitele dificile, însa un nume ce nu îndeplineşte această condiţie nu va fi de nici o utilitate. Literele de tranzit sunt în acţiune în intervalul cuprins între două aniversări şi nu începând cu 1 ianuarie, ca în cazul anului personal.

Doua sau mai multe litere identice (de exemplu, două litere A) care se afla simultan în tranzit pot crea o perioadă foarte intensă, dar dificilă.

SEMNIFICATIA LITERELOR DE TRANZIT

A (1 an) Schimbare, noi începuturi. O modificare a direcţiei în carieră sau schimbare de domiciliu. In această perioadă pot fi demarate proiecte creative.

AA Hiperactivitate; este posibil să irosească multe şanse.

B (2 ani) Se recomandă adoptarea unui ritm mai lent. Această perioadă este favorabila prieteniilor şi relaţiilor amoroase. Este posibil să apară o nervozitate excesivă şi probleme de sănătate.

BB Este o perioadă excesiv de sentimentală.

C (3 ani) Aceşti ani sunt foarte prielnici creativităţii. Evenimentele sociale sunt în prim plan, dar este probabil să apară neînţelegeri în viaţa de familie. Este o perioadă plăcută, dar agitată.

CC – Joacă prea dur, hiperagitaţie.

D (4 ani) în această perioadă apar multe ocazii de organizare şi de asumare a responsabilităţii propriei vieţi. Este o vreme caracterizată prin spirit practic şi muncă susţinută, şi de aceea odihna este foarte necesară.

DD Prea multă muncă; viaţa pare limitată.

E (5 ani) Mereu în căutarea libetăţii, în această perioadă au loc schimbări interesante şi întâlniţi oameni noi. Apar ocazii favorabile calatoriilor şi aventurilor amoroase. Acest tranzit este caracterizat prin excentricitate.

EE Pierd interesul prea repede si se razgandesc foarte uşor.

F (6 ani) Sunt asumate multe responsabilitati. Este o perioada favorabila din punct de vedere financiar in care problemele familiale dobandesc o mare importanta. De asemenea, este posibil sa apara si preocupari de natura sentimentala.

FF – Coplesiti de responsabilitati.

G (7ani) In această perioada se face simtita nevoia de singurătate şi discretie. Acest tranzit, favorabil din punct de vedere financiar, este excelent si pentru studiu sau cercetare.

GG Petrec prea mult timp în singuratate.

H (8 ani) Perioadă prielnică extinderii afacerilor, direcţia finantelor este clar ascendenta. Se straduiesc prea mult; se pun bazele independentei de mai tarziu.

HH Excesiv de ambiţioşi pe plan profesional.

J (9 ani) Perioada emoţiilor, în care este posibil să se manifeste nervozitate şi tergiversări de orice fel. Cu toate că este marcat de multe suişuri şi coborâşuri, în acest interval oportunităţile creative vor fi mereu prezente.

II Dificultăţi în demararea proiectelor.

J (1 an) Apare o schimbare. Perspectivele financiare sunt favorabile.

JJ Activitatea în exces duce la confuzie.

K (2 ani) Această perioadă este inspirată din punct de vedere spiritual. Sunt favorizate colaborările, este posibil să apară probleme legate de sănătate. în general, se întâmplă lucruri neobişnuite.

KK Sensibilitate emoţională.

L (3 ani) Cercul prietenilor se lărgeşte şi au loc multe evenimente mondene. Perioada este propice activitatilor creative, dar poate fi irosita din dorinţa de distracţie.

LL Prea multe placeri.

M (4 ani) Realism, simţ practic şi nevoia unei munci susţinute. Situaţia finanţelor se ameliorează treptat, nivelul de energie nu este prea ridicat.

MM Prea multă muncă; nevoie de odihnă.

N (5 ani) Interval agreabil, marcat de evenimente pasionante. Sunt indicate călătoriile şi este posibil să se producă numeroase schimbări. Adaptabilitatea este sporită, dar finanţele fluctuează.

NN Agitaţie extremă.

O (6 ani) Perioada de timp favorabilă studiului. Sunt acceptate responsabilităţile legate de familie, iar situaţia finanţelor se îmbunătăţeşte. Este un interval calm şi sigur.

OO Epuizare emoţională legată de problemele celor din jur.

P (7 ani) în această perioadă activităţile intelectuale se intensifică şi se simte nevoia de singurătate. Vîbraţia literei P este favorabilă afacerilor, cu condiţia să se ia anumite precauţii.

PP Uneori indivizii respectivi au tendinţa să exagereze, comportându-se ca nişte adevăraţi sihaştri.

Q (8 ani) Situaţia finanţelor este bună, iar în afaceri sunt favorizate speculaţiile ceva mai puţin obişnuite. Este o perioada excentrică, iar persoanele respective au tendinţa să nu fie corect înţelese de cei din jur.

QQ – Aparenţele indică excentricitate excesivă.

R (9 ani) Acest interval este dominat de creativitate şi compasiune, iar ambiţiile sunt scoase în evidenţă. Emotivitate, confuzie si tergiversări ocazionale.

RR Incheierile şi amânările sunt caracteristice acestei perioade dificile.

S (1 an) Circumstanţele se schimbă, apar surprize şi, uneori, emoţii putemice. Perioadă activă şi plină de ambiţii.

SS Răsturnările de situaţii sunt foarte probabile în acest interval.

T (2 ani) Este posibilă schimbarea domiciliului, iar colaborările, de orice fel, prosperă. Sănătatea trebuie supravegheată îndeaproape, receptivitate şi luciditate crescute.

TT– Tensiune excesiva.

U (3 ani) -Aceasta este o perioadă extrem de creativă, marcată de experienţe plăcute legate de prezenţa unor grupuri. Inspiraţia în ceea ce priveşte tranzacţiile financiare este scăzută şi trebuie mai multa încredere de sine.

UU-Confuzie.

V (4 ani) Demareaza o importanta speculaţie de natură practică. Forţa individuală este foarte pronunţată, iar perioada aceasta, caracterizată printr-o muncă susţinută, oferă posibilitatea unor realizări remarcabile.

VV Planuri prea ambiţioase, tendinţa de a munci prea mult.

W (5 ani) In această perioadă plină de aventuri au loc multe schimbări. Emoţiile trebuie controlate şi este probabil sâ se creeze condiţii favorabile călătoriilor. Interesele se schimbă foarte rapid.

WW Energia este risipită in prea multe direcţii.

X (6 ani) Viaţa de familie devine mai importantă. Perioadă neobişnuită, în care este posibilă dobândirea unei recunoaşteri publice şi în care preocupările legate de idile şi aventuri sunt extrem de numeroase.

XX Această combinaţie anunţă acceptarea unor sacrificii.

Y (7 ani) Aceastâ perioadă se caracterizează prin nevoia de a-şi alege o direcţie în viaţă; singurătatea este indispensabilă luării deciziilor legate de existenţa lor. Receptivitatea spirituală va fi dobândită abia după o etapă confuză.

YY Incapacitatea de a acţiona pozitiv.

Z (8 ani) Perspective fînanciare foarte bune. Aptitudinile in domeniul afacerilor sporesc, apare atracţie catre situaţii neobişnuite sau chiar oculte, în cadrul familiei apar probleme ieşite din comun.

ZZ – Dificultăţi în viaţa de familie.

Nota: Prezenţa a două sau a mai multor litere R în tranzit în cursul aceluiaşi an, poate pricinui întârzieri considerabile; acelaşi efect îl are şi prezenţa a două sau a mai multor litere I, cu toate că influenţa lor nu este la fel de puterică dar orice fel de dificultate în timpul acestor tranzite, poate fi atenuată de mila şi compasiunea arătate celor din jur.

ClFRA EVENIMENTELOR

Cifra evenimentelor indica esenţa sau efectul combinat pe care este probabil să îl aibă literele dumneavoastră de tranzit într-un moment dat. Numerele corespunzând acestor litere de tranzit sunt adunate fadic laolaltă. De exemplu: A(1), R(9) şi K(2) vor da cifra evenimentelor 3. H(8) şi X(7) vor da cifra evenimentelor 6.

Cifra evenimentelor şi literele de tranzit vor fi analizate în paralel.

Cifra evenimentelor 1 Noi începuturi, noi puncte de pornire, o direcţie nouă în viaţă şi şansa de a lua totul de la capăt.

Cifra evenimentelor 2 Colaborare şi parteneriat, o perioadă liniştită, cu şanse pentru nativi in a-si largi cercul prietenilor.

Cifra evenimentelor 3 Viaţa devine plină de bucurii, aceasta este o perioada socială fericită, nativilor oferindu-li-se şansa să îşi manifeste creativitatea.

Cifra evenimentelor 4 Muncă susţinută şi autodisciplină, o perioadă marcată de spirit practic. Apar ocazii de a dobândi stabilitatea şi de a prinde rădăcini.

Cifra evenimentelor 5 Au loc schimbări neaşteptate. Nativii sunt în căutarea libertăţii, iar capacitatea lor de a comunica sporeşte. Apar ocazii de a încerca lucruri noi.

Cifra evenimentelor 6 Responsabilităţile sunt asumate, creativitatea se exprimă cu uşurinţă şi apare şansa de a duce o viaţă echilibrată.

Cifra evenimentelor 7 In acest interval se dobândeşte cunoaşterea de sine. Studiul şi meditaţia capătă amploare şi apare şansa de a vă găsi propriul drum spiritual. Apar victorii neaşteptate.

Cifra evenimentelor 8 In această perioadă pot fi atinse obiectivele pe care vi le-aţi propus şi vi se pot oferi recompense, cu condiţia să le meritaţi. Aveţi o mare ocazie să vă câştigaţi independenţa.

Cifra evenimentelor 9 în acest interval intensitatea emoţiilor se accentuează. Este posibil să asistaţi la încheierea unei etape din viaţa dumneavoastră. Această perioadă reprezintă o vreme a idealismului şi o şansă de a dobândi putere de înţelegere.

PREVIZIUNILE ZILNICE

Am calculat până acum principalele numere folosite în numerologia predictivă sau, folosind termenul cel mai potrivit, in prognoza numerologică. Nu se pune problema să analizăm un singur număr, ci să combinăm cu precizie efectul mai multor asemenea numere.

Majoritatea zilelor vieţii noastre sunt un amestec indistinct de sentimente şi evenimente iar numerele noastre zilnice, de obicei, reflectă acest lucru. Ocazional, acelaşi număr se repetă de mai multe ori in cursul unei prognoze. Acest lucru indică o perioadă importanta iar calităţile numărului respectiv, vor determina rezultatul probabil al zilei în discuţie (sau pe cel al lunii şi aşa mai departe).

O cale rapidă spre aflarea vibraţiilor zilnice o constituie calcularea zilei universale şi apoi, găsirea zilei personale, adunând cifra obiectivelor dumneavoastră cu ziua universală. Ziua universală vă indică ajutorul pe care îl puteţi primi de la cei din jur, iar ziua personală vă arată ce puteţi face pentru a vă ajuta singur.

De exemplu: ziua universală 1, ziua personală 7 – această combinaţie este favorabila pentru demararea, cu sprijin extern, a unor proiecte dar este posibil să preferaţi sa staţi singur, meditând la căile de îmbunătăţire a planurilor sau chiar a vieţii dumneavoastră. In cazul în care vă veţi decide să acţionaţi, rezultatul ar putea consta în succes material – aşa cum indică şi suma celor două zile: 1 adunat cu 7 fac 8.

Pentru o analiză mai detaliată, va fi nevoie să vă notaţi toate numerele dumneavoastră predictive. Includeţi şi cifra destinului, ca punct de reper. lată o zi oarecare din viaţa unei persoane a cărei cifră a destinului este 5.

Cifra destinului 5

Ciclu 7

Provocare 5

Moment crucial 0

An personal 6

Luna personală 3

Zi personala 8

Litera de tranzit S(1)

Litera de tranzit Z(8)

Litera de tranzit G(7)

Cifra a evenimentelor 7

Zi universala 5

Luna universala 9

An universal 3

La o prima vedere, aceasta este o lista de numere relativ abracadabrantă dar principalul lucru pe care îl luăm în considerare este modul în care toate aceste numere vă influenţeaza cifra destinului.

Atât cifra destinului cât şi ziua universală sunt 5. Aşadar, aceasta este o zi excelenta pentru persoana în cauză, dacă doreşte să-şi urmărească ambiţiile personale. Lumea întreaga pare sa fie de partea ei. Intrucât ziua sa personală este 8, acest lucru indică faptul că va avea nevoie să îşi fixeze obiective clare în viaţă sau să se străduiască să progreseze (numerele 5 şi 8, deşi se gasesc în conflict, creeaza o combinaţie dinamică). Această zi este plina de însemnătate pentru subiectul nostru.

Următoarele vibraţii subtile îi vor afecta viaţa pe o perioada mai lungă de timp, numerele universale, fiind toate impare, se află în armonie cu cifra destmului şi luna personala. întrucât anul personal al nativului în discuţie este 6, este posibil ca acest an sa nu fie unul foarte uşor, deoarece responsabilitaţile şi grijile domestice ale acestui număr nu sunt pe placul cifrei destinului său!

Cifra ciclurilor şi cea a evenimentelor sunt, amândoua, reprezentate de profundul şi misteriosul 7, aşadar în această perioadă subiectul nostru va medita îndelung asupra propriilor motivaţii. Vibraţia numarului 7 are un efect calmant asupra lui 5, dar este în armonie cu acesta. Din nefericire, acest ciclu are provocarea 5, iar nativului nostru îi va fi mai greu să urmeze calea indicată de cifra destinului. Cu toate acestea el va depaşi şi această problema, pe măsura ce va înainta în vârstă. Perioada în discuţie este fastă din punct de vedere financiar (datorită influenţei literelor G şi Z) şi este posibil ca în cursul acestui an să se producă o schimbare surprinzătoare, datorată literei S.

Cu toate ca aspectul general al acestei liste pare destul de haotic, luna personala ar trebui sa fie norocoasă pentru subiectul nostru, în cazul în care ar avea nevoie de sprijin extem (cifra destinului 5, anul universal 8, luna universala 9, toate aceste numere aflându-se în armonie). Cifra evenimentelor 7, aparand în cursul unui ciclu 7, sugerează ca anul naşterii (care se considera de la o aniversare la alta) este foarte important, chiar daca influenţa lui se manifestă cu discreţie.

NUMERELE NOROCOASE

Multă lume are un număr preferat, sau unul norocos. De cele mai multe ori ei nu ştiu de ce se simt atraşi de acest număr, dar uneori această atracţie trădează o înţelegere subconştientă a semnificaţiei numărului respectiv. Pare ridicol să credem într-un număr „norocos”. Cuvântul „semnificativ” ar descrie cu o mai mare acurateţe efectul numărului in discuţie, totuşi cuvântul „norocos” comunică acel potenţial pozitiv care poate fî concretizat şi, in general, este o descriere foarte nimerită a numărului cu pricina.

Cea mai importantă vibraţie care vă afectează existenţa este cea a cifrei destinului şi reprezinta ziua naşterii dumneavoastră, energia care v-a înconjurat pentru prima oară atunci când aţi apărut pe lume. Această vibraţie este cea cu care vă simţiţi cel mai bine şi cea care vă arată calea cea mai uşoară de urmat în viaţă, direcţia, şansele ce vi se oferă, dar şi talentele dumneavoastră. De aceea, cifra destinului este şi numărul dumneavoastră norocos. Nici un alt număr nu este la fel de important pentru dumneavoastră şi ori de câte ori apare în viaţa dumneavoastră – ca zi universală, cifră a numelui, an personal sau orice altceva – el vă va indica acele şanse de care dumneavoastră vă va fi mai uşor să profitaţi decât cuiva cu o cifră a destinului diferită. Aşadar cifra destinului este principalul dumneavoastră număr norocos.

Mai aveţi încă două numere care vă poarta noroc, însă ele nu sunt la fel de importante: cifra zilei de naştere va este utilă pentru probleme personale sau familiale, iar numărul anului personal poate fi folosit efectiv pe parcursul celor douăsprezece luni ale sale, pentru a sprijini acele probleme legate de semnificaţia lui.

Următoarea listă vă arată ce fel de sprijin vă poate oferi fiecare număr în organizarea vieţii dumneavoastră.

Numerele cele mai potrivite pentru:

Chestiuni de ordin artistic: 369

Noroc: 3 (sau cifra destinului dumneavoastră)

Bani: 3 9

Ajutor nesolicitat: 7

Succes în afaceri: 148

Păstrarea bunurilor: 7

Atragerea interesului public: 5

Cultivarea prieteniilor: 2 6

Dobândirea independenţei: 15789

Dezvoltarea spiritualitaţii: 279

Viaţa de familie: 2 6

Energia pentru munca: 4

Respectarea indicaţiilor primite: 2

Distracţii şi amuzament: 3 5

Gradinarit: 4

A primi ceea ce vi se cuvine: 8

0 viaţa sanatoasa şi echilibrata: 6

Idealism, dramatism şi romantism: 9

Incercari literare: 3569

Dragoste: 2 6

Prieteni noi: 3 5

Sa va fauriţi singur norocul: 1

Administrarea banilor: 4 8

Casatorie: 2 6

Incercari muzicale: 2369

Un nou camin: 4 6

Iniţiative originale: 1 5

Parteneriat: 2 6

Temelii solide: 4

Fenomene occulte: 279

Recunoaştere publica: 123589

Ritualuri religioase: 7 9

Cercetare: 157

Cautarea libertăţii: 1579

Munca pe cont propriu: 1579

Vânzare de bunuri: 5

Exprimare sexuala: 3 5

Chestiuni în care este nevoie de singurătate: 7

Evenimente sportive: 4589

Asumarea responsabilitaţii: 6

Demararea unor proiecte: 1 5

Finalizări: 9

Calatorii: 3579

Lucrul în echipa: 246

https://www.paranormal.ro/wp-content/uploads/2019/04/logo-white2.png

In armonie cu Universul…