Se incarca...

 

Alfabetul

https://www.paranormal.ro/wp-content/uploads/2019/04/numerologie1.png

„Mă gândesc adeseori ce viaţă uşoară aş fi putut avea şi cât de mult timp aş fi economisit, dacă aş fi ştiut alfabetul.” – Somerset Maugham

Prima literă a unui cuvânt le domină pe celelalte. Gândiţi-vă numai la: acţiune, a afirma, autocrat, a atinge (un scop), ambiţie, sau la: regal, regesc, rege, renume, radia, roditor. Prima literă a numelui dumneavoastră are un efect similar: o dată rostită ea „colorează” toate celelalte litere care o urmează. Este adeseori numită „piatra de temelie”. Din raţiuni de simplitate o vom numi „iniţiala”.

Iniţiala arată care este atitudinea dumneavoastră pragmatică, dar şi felul in care, în forul dumneavoastră interior, reacţionaţi la lumea in care trăiţi. Nu întotdeauna impulsurile acestei litere sunt ascultate şi urmate, dar, cu toate acestea, ele influenţează în mod subtil atât cifra numelui, cât şi pe cea a prenumelui.

Prima vocală din numele pe care îl purtaţi (A, E, I, 0, U sau Y) pune în evidenţă prima dumneavoastră reacţie emoţională în faţa unui eveniment. Se crede că sunetul ei constituie ecoul sufletului acelui nume sau cuvânt. Dacă prima vocală este, totodată, şi iniţiala numelui dumneavoastră, este posibil să întâmpmaţi dificultăţi in luarea deciziilor, deoarece reacţiile dumneavoastra emoţionale şi mentale sunt confuze.

Toate vocalele din numele dumneavoastră influenţează sentimentele şi nevoile pe care le încercaţi, în vreme ce consoanele vă influenţează în gândirea pragmatică şi, deci in alegerea unei imagini exterioare. Iniţiala numelui pe care îl purtaţi este litera dumneavoastră cea mai importantă.

Litera finală, adeseori numită şi „reazemul principal”, influenţează felul in care duceţi la bun sfârşit ceea ce întreprindeţi. Litera de mijloc – numită şi „cheia de boltă”, şi care apare doar in numele cu un număr impar de litere – accentuează acele porniri ce uneori se pot manifesta chiar ca obsesii, dependenţă sau dezechilibru energetic. Nu trebuie uitat că litera de mijloc şi cea finală nu sunt la fel de importante ca iniţiala dumneavoastră sau ca prima vocală.

De pildă:

CHER 389

Iniţiala sa este C (3), arătând că prima sa reacţie mentală denotă creativitate, inteligenţă şi tendinţa de a nu lua lucrurile prea în serios. Prima vocală este E (5) şi sugerează că prima sa reacţie emoţională va fî în direcţia comunicării şi a încercării de a provoca schimbarea, ori chiar în direcţia eliminării oricăror restricţii. Litera finală este R (9) şi indică faptul că îşi va rezolva problemele într-un mod responsabil şi plin de energie. Litera de mijloc lipseşte.

Trebuie remarcat felul în care aceste trei litere se armonizează, numerele care le corespund fiind, toate, impare. Pe lângă cifra vocalelor, cea a consoanelor şi cea a numelui complet mai trebuie luate în considerare şi literele numelui, iar în cazul de faţă relaţiile dintre ele sunt, în cea mai mare parte, armonioase.
Alfabetul

A(1) – O literă mentală

Litera A este o literă a hotărârii şi agresivităţii şi îşi impune opiniile în faţa lumii întregi. Acest lucru este evident şi în forma sa, înălţată pe verticală. „A” deschide calea conducătorului cu idei originale şi planuri ambiţioase şi se caracterizează printr-o mare încredere în propriile forţe. Indică o natură temperamentală, care preferă activitatea – sedentarismului.

în poziţie iniţială – încurajează calităţile de conducător.

Ca primă vocală – indică persoane care acţionează cu hotărâre in problemele de natură emoţională, cărora le displace amestecul altcuiva in lucrurile care le privesc direct şi care refuză să primească sfaturi.

B(2) – O litera emoţionala

Litera B este introvertită – cele două părţi ale sale se închid, indicând timiditate ocazională. Această literă favorizează colaborarea şi lucrul in echipă. Persoanele influenţate de ea sunt firi sensibile, care preferă să amelioreze situaţia prezentă, decât să iniţieze situaţii noi. Cei guvernaţi de această literă sunt mari iubitori de artă şi de frumos, iar B facilitează manifestarea talentului muzical şi munca de detaliu. Au nevoie de motivaţii exterioare pentru a se putea mobiliza corespunzător.

în poziţie iniţială – încurajează cooperarea.

C(3) – O litera a intuiţie

Persoanele guvernate de litera C se pot exprima cu uşurinţă, sunt firi deschise şi sociabile – remarcaţi forma literei, deschisă într-o parte. Nativii guvernaţi de această litera acordă atenţie celorlalţi şi la rândul lor, se bucură de atenţie. Este o literă creativă, cu o importantă doză de neastâmpăr şi care se dezechilibrează cu uşurinţă, nativii săi evoluează cu dezinvoltură atunci când se află în public şi sunt firi iubitoare, ce simt nevoia să îşi exteriorizeze acest sentiment.

în poziţie iniţială – încurajează creativitatea.

D(4) – O literă a fizicului

Litera D aduce vieţii spirit practic, răbdare şi eficienţă. Cei guvernaţi de ea muncesc din greu pentru a obţine ceea ce îşi doresc de la viaţa şi trebuie să evite să devină prizonierii rutinei, deoarece sunt predispuşi la aceasta din cauza formei sale închise. Această literă promovează o gândire tradiţionalistă, iar nativii săi au capacitatea de a concepe planuri viabile, deoarece D oferă o perspectivâ pragmatică asupra vieţii.

în poziţie iniţială – încurajează spiritul practic.

E(5) – O literă a fizicului

Litera E încurajează o abordare versatilă a vieţii şi adaptabilitatea. Nativii guvernaţi de ea sunt mereu fără astâmpăr, mari amatori de călătorii, în căutarea libertăţii. E este o literă a popularităţii. Este deschisă la una dintre laturi, indicând o înclinaţie spre comunicare, dar liniile sale sunt drepte, ceea ce face ca modul său de abordare a vieţii să fie foarte direct, fără să ocolească subiectul vizat. Au o personalitate efervescentă şi scânteietoare.

în poziţie iniţială – încurajează comunicarea.

Ca prima vocală – indică faptul că reacţiile emoţionale ale celor în cauza sunt rapide şi că, dacă viaţa pe care o duc li se pare plictisitoare, devin interesaţi de altceva.

F(6) – O litera a intuiţiei

Această literă creează în jurul ei dorinţa de armonie şi echilibru. Deşi nu sunt întotdeauna atât de siguri pe ei pe cât par, şi cu toate că ignoră uneori aspectele practice ale existenţei, nativii guvernaţi de această literă sunt firi prietenoase şi creative, care îşi folosesc adeseori vocea în mod artistic. Persoane responsabile, au nevoie de satisfacerea pornirilor creatoare şi sunt atrase de artele interpretative.

în poziţie iniţială – favorizează distracţiile şi prietenia.

G(7) – O litera mentala

Această literă are atât capacitatea de a comunica, cât şi pe cea de a se retrage în sine. Adeseori cei guvernaţi de ea, preferă singurătatea. Este o literă misterioasă, cu un mare potenţial creator şi care încurajează spiritualitatea. Cei influenţaţi de aceasta cifra muncesc din greu pentru lucrurile în care cred dar pot fi şi încăpăţânaţi.

în poziţie iniţială – încurajează tendinţa de a se baza doar pe propriile forţe.

H(8) – O litera mentala

H este puternic din punct de vedere material. Nativilor săi le place să urce scara succesului, de care şi aminteşte forma acestei litere. Cei guvernaţi de această literă lucrează în mod sistematic pentru a urma direcţia dorită şi sunt extrem de înzestraţi în chestiuni de ordin financiar. Firi independente, deseori în căutarea succesului social, aceşti nativi sunt receptivi la nou şi pe deplin conştienţi de nevoile lor spirituale.

în poziţie iniţială – favorizează dezvoltarea aptitudinilor in domeniul financiar.

I(9) – O litera emoţionala

I este motivat şi independent, ştie exact ce vrea şi îi displace amestecul în problemele sale. Idealişti, total lipsiţi de spirit practic, nativii acestei litere au o atitudine romantică in faţa vieţii şi sunt în pericol de a deveni excesiv de teatrali. In general sunt firi impresionabile şi sensibile, căci I favorizează dezvoltarea instinctelor umanitare.

în poziţie iniţială – încurajează idealismul.

Ca primă vocală – nativii în al căror nume I este prima vocală reacţionează într-un mod romantic, idealist şi total nepractic in faţa evenimentelor cu care se confrunta.

J(10/1) – O litera mentala

Această literă indică anumite calităţi de conducător, dar nativii guvernaţi de ea nu sunt atât de siguri pe ei pe cât par şi uneori, au nevoie de sprijin. Remarcaţi forma curbată a bazei sale – litera J se poate legăna dintr-o parte în cealaltă. Nativii acestei litere au o conştiinţă de sine foarte putemică şi preferă activitatea. Dacă sunt prudenţi, îşi pot realiza ambiţiile, dar adeseori sunt distraţi.

în poziţie iniţială – întăreşte puterea de judecată.

K(11/2) – O litera a intuiţiei

Numele care începe cu această literă se caracterizează prin inspiraţie, gândire inspirată şi prin darul de a-i inspira pe cei din jur. Nativii respectivi pot colabora cu ceilalţi dar adeseori idealismul lor devine o problemă. Le place întotdeauna să obţină ce este mai bun şi este posibil să pricinuiască o atmosferă tensionată în jurul lor.

în poziţie iniţială – favorizează inspiraţia.

L(12/3) – O litera mentala

L exercită o atracţie magnetica asupra celor din jur, este o literă afectuoasă şi expresivă, care atrage publicul către cei al căror nume începe cu ea. Nativii acestei litere nu au o atitudine prea serioasă şi preferă latura mai uşoară a existenţei. Devin critici atunci când se lovesc de obstacole în drumul lor, dar sunt mai stabili şi mai siguri pe sine decât par; au un real talent în a face planuri. Se simt în largul lor în public.

M(13/4) – O litera fizica

Nativii guvemaţi de litera M pot fi persoane extrem de practice, dar îşi doresc cu patimă să aiba parte de dragoste şi de emoţii puternice. In viaţă, M favorizează o serie întreagă de suişuri şi coborâşuri, iar nativii săi pot deveni irascibili. Cu toate că sunt extrem de hotărâţi, aceşti indivizi sunt dispuşi să accepte compromisurile, dar numai în situaţiile în care se văd ameninţaţi să piardă totul. Naturi conservatoare, tradiţionaliste, se concentrează cu uşurinţă asupra problemelor pe care le au de rezolvat.

în poziţie imţială – încurajează integritatea.

N(14/5) – O literă mentală

Nativii guvemaţi de litera N duc o viaţă plină de schimbări, în care plăcerile nu sunt de fel neglijate. Persoane senzuale, care preferă să fie în compania celorlalţi, aceşti nativi au tendinţa să exagereze atunci când se află în public. Litera N favorizeazâ celebritatea şi atingerea scopurilor propuse, cu condiţia ca cei guvemaţi de ea să fie disciplinaţi; din păcate, aceştia au tendinţa să repete mereu aceleaşi greşeli.

în poziţie iniţială – încurajează popularitatea.

O(15/6) – O litera emoţionala

„O” reprezintă cercul magic care îşi conţine propria esenţă. Nativii ei sunt înclinaţi spre studiu şi reţin ceea ce acumulează. Această literă este fastă din punct de vedere fînanciar, iar cei născuţi sub semnul ei sunt ambiţioşi şi foarte disciplinaţi, adaptându-se cu uşurinţă schimbărilor din viaţa personală. Forma literei O, asemănătoare soarelui, atrage mereu atenţia asupra sa.

în poziţie iniţială – încurajează erudiţia.

Ca primă vocala – indică indivizi conştienţi de latura spirituală a vieţii cotidiene, dar este posibil ca uneori ei să se simtă epuizaţi pe plan emoţional.

P(16/7) – O literă mentală

Această literă are o mare încărcătură intelectuală şi favorizează o reflecţie profundă asupra multor aspecte ale existenţei. în viaţa celor guvemaţi de ea se pot întâmpla multe lucruri surprinzătoare şi pot avea loc rastumări neaşteptate de situaţii. P favorizează interesul pentru religie, metafizică sau ştiinţe oculte, iar nativilor săi le displace profund orice fel de amestec în problemele care îi privesc.

în poziţie iniţială – încurajează cunoaşterea de sine.

Q(17/8) – O litera a intuitiei

Această litera neobișnuită adaugă o doză de excentricitate numelui in care apare. Foarte înzestraţi pentru tranzacţii financiare, nativii literei Q au o existenţă unică şi deosebită, căci modul lor de viată se bazează pe intuiţie. „Q” favorizează performanţele sportive. Deşi este posibil ca nativii săi să facă unele greşeli de judecată, în general Q este o literă norocoasă pentru toţi oamenii de afaceri.

în poziţie iniţială – încurajează originalitatea în gândire.

R(18/9) – 0 Litera emoţionala

R este o literă a forţei, ce îmbină atât instinctele caritabile, cât şi nevoia de acţiune şi de realizări concrete. In trecut, R era numită „litera tunetului”. Nativii săi sunt încrezători in propriile forţe, iar nevoile lor sunt atât de ordin material, cât şi izvorâte din idealismul care îi caracterizează. R favorizează speculaţiile creative, iar persoanele în numele cărora apare sunt mereu gata să-i ajute pe ceilalţi, cu toate că pot fi exploatate fără a-şi da seama.

în poziţie iniţială – favorizează fermitatea.

S(19/1) – O literă emoţionala

Această literă aduce multe succese dar şi eşecuri, multe suişuri dar şi coborâşuri în viaţă, aşa cum indică şi forma sa. Cei aflaţi sub semnul literei S au nevoie de succes şi de recunoaştere publică, deoarece S favorizează ambiţia. Nativii săi nu sunt întotdeauna siguri pe sine şi pot deveni prea preocupaţi de propria persoanâ. Puternici şi ageri, înzestraţi cu toate calităţile pentru a conduce, preferă să nu o facă.

în poziţie iniţială – încurajează ambiţia.

T(20/2) – O litera emoţionala

T este litera martirului, aşa cum o indică şi forma sa, amintind de cea a crucii. Nativii guvernaţi de această literă sunt afectuoşi, diplomaţi şi prietenoşi. întrucât T adaugă o doză de nervozitate oricărui nume, aceşti indivizi nu se simt întotdeauna în largul lor în situaţii competitive şi preferă să-i urmeze pe alţii, decât să conducă. Buni pedagogi, au mare nevoie de afecţiune.

în poziţie iniţială – încurajează încrederea.

U(21/3) – O litera a intuiţiei

U este o literă a bucuriei şi sociabilităţii, o literă deschisă şi expresivă, dar care se dezechilibrează cu uşurinţă. Forma sa este deschisă în partea de sus şi rotunjită la bază. Nativii literei U se dezvoltă cel mai bine atunci când intră în contact cu alţi oameni; atrag norocul, dar îl pot pierde, din neglijenţă. O literă a fericirii, dar şi a nehotărârii din când în când.

în poziţie iniţială – încurajează sociabilitatea.

Comprimă vocala – reacţiile emoţionale ale celor în cauză sunt pline de afecţiune şi de pasiune, adeseori frizând melodrama.

V(22/4) – O literă a intuiţiei

V este una dintre cele mai puternice litere din alfabet şi favorizează schimbările radicale. Nativii acestei litere îşi organizează viaţa făcându-şi planuri dinamice care in general, se îndeplinesc. Sunt predispuşi epuizării datorate tensiunii nervoase şi pot fi nemiloşi.

în poziţie iniţială – încurajează realizările de orice fel.

W(23/5) – O literă a fizicului

Priviţi-i forma, asemănătoare valurilor mării. Nativii literei W duc o existenţă plină de eşecuri, dar şi de realizări iar modul lor de viaţă, ameţitor prin varietate, este caracterizat de comunicativitate, adaptabilitate şi nestatornicie, toate la un loc. Aceşti indivizi se bucură din plin de viaţă, iar distracţiile şi schimbarile le sunt la fel de necesare ca şi munca. W este o literă greu de definit cu precizie, dar întotdeauna se bucură de popularitate.

în poziţie iniţială – încurajează mobilitatea intelectuală.

X(24/6) – O litera emoţionala

Ca majoritatea literelor de la sfârşitul alfabetului, X este o literă de mare voltaj. Deşi nu foarte frecvent întâlnita, ea conferă senzualitate acelor nume în care apare şi favorizează recunoaşterea publică. De asemenea, poate simboliza sacrificiul de sine în numele unei cauze sau credinţe. Sub stralucirea pe care le-o conferă, nativii acestei litere sunt extrem de pretenţioşi în ceea ce priveşte detaliile şi în ciuda aparenţelor, au nevoie de un stil de viaţă mult mai stabil.

în poziţie iniţială – încurajează magnetismul personal.

Y(25/7) – O litera a intuiţiei

Cei guvemaţi de această literă sunt puşi în faţa multor alegeri (remarcaţi asemănarea cu o răscruce de drumuri). Deşi inspiraţi din punct de vedere spiritual, le vine greu să se concentreze exclusiv asupra unei singure activitaţi. Se descurca uşor în munca intelectuală şi lucrează bine când sunt singuri. Această literă favorizează dezvoltarea nu doar a intuiţiei, ci şi a capacităţii parapsihice şi poate predispune la nehotărâre.

în poziţie iniţială – încurajează dezvoltarea intuiţiei.

Ca primâ vocală – persoanele in cauză sunt nehotărâte din punct de vedere emotional, dar posedă o intuiţie foarte puternică, de care se pot folosi cu succes.

Z(26/8) – O literă emoţionala

Datorită formei sale, Z a fost adeseori comparată cu un fulger bifurcat. Această literă aduce faimă şi recunoaştere în vieţile nativilor săi. Fiinţe puternice, mari amatori de lux, aceşti indivizi sunt adeseori interesaţi de metafizică şi de ştiinţele oculte. O viaţă de familie confortabilă este deosebit de importantă pentru ei. Z, o literă neconvenţională, este favorabilă activităţilor financiare.

în poziţie iniţială – favorizează puterea.

INIŢIATOARE, continuatoare si finalizatoare

Putem împărţi literele in trei grupe – respectiv Iniţiatoare, Continuatoare şi Finalizatoare, iar această categorizare ne furnizează informaţii suplimentare. Verificaţi în care categorie se înscriu majoritatea literelor dumneavoastră.

Iniţiatoare: A E I R O R Z- Aceste litere favorizează capacitatea de a crea şi a demara cu succes proiecte. Nativii acestor litere nu au nevoie de nimeni pentru a se mobiliza la lucru.

Continuatoare: B F H J N P Q S T U W X Y-Aceste litere sprijină capacitatea de a continua proiectele deja demarate şi promovează acele idei care au fost deja puse in practică. Nativii ale căror litere se încadrează in această categorie au darul de a aduce îmbunătăţiri acelor lucruri deja create, dar pot fi nehotărâţi uneori.

Finalizatoare: C D G L M V – Aceste litere sunt favorabile ducerii la bun sfârşit a proiectelor începute. Nativii lor sunt orientaţi spre progres şi de obicei, finalizează cu succes ceea ce au început.

De exemplu: prenumele John, cu toate că începe cu litera J(1), nu este un nume deosebit de puternic în ceea ce priveşte iniţierea unor proiecte noi şi acest lucru devine evident daca studiem fie toate literele care îl compun, fie doar iniţiala şi litera finală, întrucât purtătorul acestui nume este mai degrabă un Conducator, potenţialul său de conducere depinde de structura celuilalt nume al persoanei.

Literele nu sunt nici bune, nici rele. Sunt diferite şi ne influenţează fiecare în felul ei.

https://www.paranormal.ro/wp-content/uploads/2019/04/logo-white2.png

In armonie cu Universul…